Kalendarz roku szkolnego

 • Organizacja roku szkolnego 2020/2021

  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 01 września 2020 r.

  Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.

  Ferie zimowe: 15 - 28 lutego 2021 r.

  Wiosenna przerwa świąteczna:1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

  Zakończenie pierwszego okresu dla klas czwartych: 8 stycznia 2021 r.

  Zakończenie pierwszego okresu dla klas pozostałych: 8 stycznia 2021 r.

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach najwyższych Technikum i LO dla dorosłych zaocznego: 30 kwietnia 2021 r.

  Egzamin maturalny:4-20 maja 2021 roku 

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach pozostałych: 25 czerwca 2021 r

  Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

  Terminy ferii i dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  14 października - Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

  1 listopada 2020 r. - Wszystkich Świętych

  23 - 31 grudnia 2020 r. - zimowa przerwa świąteczna

  12 stycznia 2021 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

  15 - 28 lutego 2021 r.- ferie zimowe

  1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. - wiosenna przerwa świąteczna

  30 kwietnia 2021 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

  03 maja 2021 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja

  04-06 maja 2021 r. - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  03 czerwca 2021 r. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa/Boże Ciało

  04 czerwca 2021 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

   26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.- ferie letnie

Wspierają nas: