Kadra

Kierując się słowami D. Beisser „Nauczyciel… to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo  któż  inny mógłby  każdego  dnia  ofiarowywać  to,  co  w  nim  najlepszego, cudzym dzieciom?”, nasz Zespół Szkół zatrudnia przede wszystkim ludzi kreatywnych, wysoko wyspecjalizowanych i otwartych na potrzeby młodzieży.  Począwszy od kadry kierowniczej, nauczycieli oraz innych pracowników administracyjnych naszej placówki, wszyscy tworzą zorganizowaną i świetnie ze sobą współpracującą grupę. Dzięki wzajemnemu wsparciu, wymianie doświadczeń w różnych dziedzinach oraz ich pomysłowości nasz Zespół Szkół nieustannie się rozwija.

Lista pracowników

Dyrektor Zespołu Szkół 

dr Anna Szkarłat-Koszałka

Wicedyrektor

mgr Jolanta Libura

mgr Robert Sajdak

mgr Dagmara Szkarłat

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Małgorzata Kościsz

Sekretariat
mgr Anna Bernacka
mgr Marta Golonka

Księgowość
Tomasz Kochmański

Dział kadr
Dorota Antkiewicz

Język polski
mgr Beata Darowska
mgr Katarzyna Florek
mgr Wioleta Setlak – Wojtas
mgr Piotr Siciarz

Język angielski
mgr Sylwia Borucka
mgr Krzysztof Bulanda
mgr Anna Grygiel
mgr Aneta Pankowska
mgr Krzysztof Polak
mgr Dagmara Szkarłat

Język niemiecki
mgr Małgorzata Kościsz
mgr Jadwiga Stanisz

Matematyka
mgr Aneta Borowiec
mgr Anna Cisak
mgr Agnieszka Dutka
mgr Paulina Hutek
mgr Bernadetta Pazdur-Michałek
mgr Joanna Waligóra

Biologia
mgr Justyna Bartusiak
mgr Wiesława Biedroń
mgr Łukasz Jasica

Chemia
mgr Wiesława Biedroń

Fizyka
mgr Agnieszka Dutka
mgr Bernadetta Pazdur-Michałek
mgr Joanna Waligóra

Geografia
mgr Marzena Bartosz
mgr Angelika Kasprzycka-Ranosz
mgr Wojciech Król

Plastyka
mgr Marta Sobczak-Piętoń

Historia
mgr Grzegorz Cieśla
mgr Barbara Jabłońska
mgr Michał Jaworski

WOS
mgr Barbara Jabłońska
mgr Michał Jaworski

Historia i teraźniejszość

mgr Barbara Jabłońska
mgr Michał Jaworski

Podstawy przedsiębiorczości / Biznes i zarządzanie
mgr Marzena Bartosz
mgr Aneta Frączek
mgr Wojciech Król
mgr Lucyna Liszka-Szot
mgr Robert Sajdak

Informatyka
mgr Agnieszka Dutka
mgr inż. Tomasz Kaleta

Przedmioty zawodowe
mgr Wiesława Biedroń
mgr Paulina Bukowiec-Książek
inż. Krzysztof Grzyb
mgr Angelika Kasprzycka-Ranosz
mgr Jolanta Libura
mgr inż. Paweł Marek
mgr Gabriela Sajdak
mgr Robert Sajdak
MSc BA Aneta Smaga
mgr inż. Seweryn Szewczyk
mgr Andrzej Tracz (pseud. art. Paweł Wodnicki)
mgr Monika Wolak

Wychowanie fizyczne
mgr Łukasz Bukowiec
mgr Łukasz Chełmecki
mgr Małgorzata Dębska
mgr Małgorzata Kozielec
mgr Radosław Kulewicz
mgr Michał Smoleń

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Grzegorz Cieśla

Religia
ks. mgr Piotr Jaworski
ks. mgr Piotr Witowski

Pedagog
mgr Anna Bałazińska
mgr Krystyna Gurgul
mgr Monika Jasica

Psycholog
mgr Magdalena Biedroń-Wojs

Wypożyczalnia i czytelnia
mgr Aneta Ociepka
mgr Urszula Piotrowska

Utrzymanie czystości
Katarzyna Abram
Renata Jabłońska
Małgorzata Janiczek
Anna Lis

Infrastruktura techniczna
Andrzej Lachor

Infrastruktura teleinformatyczna
Tomasz Kaleta