Historia szkoły

Szkoła powstała z pasji do nauczania i kształtowania rozwoju młodego człowieka. Pomysłodawcą i założycielem szkoły jest mgr Maria Szkarłat, która wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i kierując się swoją wizją, tworzyła od podstaw szkołę nowoczesną, bezpieczną i przyjazną dla ucznia. Szkołę, w której panuje życzliwa atmosfera, w której ucznia traktuje się indywidualnie, mając na uwadze jego potrzeby rozwojowe i wreszcie w której stawia się na wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych. Szkoła rozpoczęła swą działalność 27 marca 1995 roku, jako Studium Doradztwa i Szkoleń „EKONOMIK”. Placówka prowadziła szkolenia ekonomiczne oraz kursy komputerowe, języków obcych oraz pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawody, dzięki którym wiele firm istniejących na naszym terenie mogło przyjąć uczniów na praktyczną naukę zawodu. Zajęcia odbywały się w jednej wynajętej sali w Limanowskim Domu Kultury. Rozwój szkoły od początku był motywowany wychodzeniem naprzeciw potrzebom środowiska w zakresie dokształcania, uzupełniania kwalifikacji zawodowych, a potem kształcenia w tych zawodach, na które istniało zapotrzebowanie na rynku pracy. Dlatego też systematycznie powstawały nowe typy szkół i kierunki kształcenia. W przeciągu prawie dwóch dekad na bazie Studium powstawały szkoły zaoczne i dzienne, które od roku 2006 wchodzą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Zespół działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami i początkowo tworzył sześć odrębnych szkół: – Technikum Ekonomiczne – szkoła dzienna (czteroletnie ponadgimnazjalne) – Technikum Budowlane – szkoła dzienna (czteroletnie ponadgimnazjalne) – Technikum Logistyki – szkoła dzienna (czteroletnie ponadgimnazjalne) – Szkoła Branżowa I stopnia – szkoła dzienna (ponadgimnazjalna – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne (trzyletnie ponadgimnazjalne) – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne (dwuletnie uzupełniające) W trakcie prowadzonej działalności oświatowej ZSOiZ rozwinął się w prężnie działającą instytucję edukacyjną cenioną przez uczniów i ich rodziców, a także instytucje administracji samorządowej i rządowej, z którymi Zespół Szkół współpracuje. 27 kwietnia 2011 roku to wyjątkowy dzień w historii naszej szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół Pani Maria Szkarłat oficjalnie przekazała placówce Akt Nadania Imienia ks. prof. Józefa Tischnera. W trosce o naszych uczniów szkoła systematycznie podnosi jakość świadczonych usług, co procentuje wysoką zdawalnością egzaminów zewnętrznych, wysokim odsetkiem absolwentów kontynuujących naukę w uczelniach wyższych, a także coraz większą liczbą finalistów olimpiad przedmiotowych. ZSOiZ im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej może poszczycić się aż kilkoma tysiącami absolwentów.