Nasi partnerzy

Uczelnie i szkoły wyższe

Realizując swoje cele Politechnika Krakowska działa na rzecz tworzenia krajowej, europejskiej i światowej przestrzeni badawczej i edukacyjnej. Dąży do interdyscyplinarności w badaniach naukowych i kształceniu, łącząc…

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest publiczną Uczelnią akademicką, prowadzącą specjalistyczną działalność badawczą i edukacyjną, obejmującą sektory…

UMsmall

Celem Uniwersytetu dla Młodzieży jest zapoznanie uczniów z różnorodnymi dziedzinami nauki oferowanymi przez Uczelnię w tym inspirowanie do poznawania u rozwijania własnych zainteresowań i talentów…

AGH jest nowoczesnym uniwersytetem, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy oraz w tworzeniu innowacyjnych technologii. Uczelnia ma ugruntowaną pozycję…

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) przejął tradycje zasłużonego dla kultury, narodu i Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy i kontynuuje…

wstie_logo

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii to silne centrum akademickie o zasięgu międzynarodowym, które od wielu lat z powodzeniem kształci studentów z kraju oraz z …

Misją, jaka legła u podstaw utworzenia uczelni, jest kształcenie kadr, głównie dla potrzeb małej i średniej przedsiębiorczości, w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości, oparty o dobrą współpracę…

Misją MWSLiT we Wrocławiu  jest kształcenie wysoko ocenionych przez przedsiębiorców specjalistów z logistyki, transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów…

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie to uczelnia innowacyjna, zorientowana na praktyczne kształcenie i współpracę z otoczeniem biznesowym. WSE oferuje studia…

Organizacje

Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę edukacyjną. Erasmus+ to program Unii Europejskiej na rzecz edukacji …

eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Biorą w niej udział nauczyciele wszystkich …

Fundacja Sądecka jest organizacją non profit. Oprócz gospodarki, działalności szkoleniowej i akcji charytatywnych ważnym polem aktywności Fundacji jest edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji i historii Sądecczyzny…

Firmy

Firma N.O.W.I. sp. z o.o. sp.k. została założona w 2017 roku. Spółka zajmuje się budownictwem mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym oraz innymi robotami konstrukcyjnymi. Świadczy usługi w zakresie przygotowania, profesjonalnej …

Inventum prowadzi szkolenia w standardzie VCC jest to jednolity standard certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym  systemem kształcenia. Standard VCC umożliwia zdobycie nowego zawodu (New Competences). Aktywizacja zawodowa…

Biuro Turystyczne „LimaTur” zarejestrowane powstało 12 grudnia 1991 roku. Od 1993 roku jest członkiem Polskiej Izby Turystyki oraz członkiem Małopolskiej Izby Turystyki. Prowadzi działalność w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej, wczasów krajowych i zagranicznych, obozów, kolonii…

WACTUR jest nowoczesną i rozwijającą się firmą, która od 1992 roku z powodzeniem świadczy usługi w zakresie turystyki i  transportu.  Jesteśmy dumni, że w ciągu tych lat zdobyliśmy …