Dla kandydatów

UWAGA!

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 zostanie rozpoczęta już wkrótce.

ZAPRASZAMY!!!

Charakterystyka zawodu
Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika ekonomisty
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje: EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

Możliwości zatrudnienia

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może prowadzić własną działalność bądź podejmować pracę w:

 • firmie produkcyjnej, handlowej i usługowej,
 • urzędach administracji samorządowej i rządowej,
 • urzędach skarbowych,
 • biurach księgowych,
 • bankach,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • stowarzyszeniach i fundacjach.

Predyspozycje
Technika ekonomistę powinna charakteryzować:

 • umiejętność logicznego myślenia,
 • kreatywność,
 • przedsiębiorczość,
 • umiejętność pracy w  zespole,
 • podejmowanie szybkich decyzji,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • zainteresowanie zagadnieniami ekonomicznymi w kraju i na świecie,
 • umiejętności organizacyjne.

Możliwości dalszego kształcenia
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika ekonomisty, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Charakterystyka zawodu

Technik rachunkowości to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika rachunkowości,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje: 
 1. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 
 2. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości może prowadzić własną działalność bądź podejmować pracę w:

 • biurach rachunkowych,
 • urzędach administracji samorządowej i rządowej,
 • urzędach skarbowych,
 • izbach rozliczeniowych,
 • bankach,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • stowarzyszeniach i fundacjach.

Predyspozycje

Technika rachunkowości powinna charakteryzować:

 • umiejętność logicznego myślenia,
 • kreatywność,
 • podejmowanie szybkich decyzji,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • zainteresowanie zagadnieniami ekonomicznymi w kraju i na świecie,
 • umiejętności organizacyjne.

Możliwości dalszego kształcenia

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika rachunkowości, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 

Charakterystyka zawodu
Technik  reklamy to osoba, która jest specjalistą w zakresie reklamy. Absolwent Technikum Reklamy to profesjonalista, który potrafi zorganizować i prowadzić kampanie reklamowe, biegle posługuje się pakietem Office, rzetelnie sporządza dokumenty w edytorach tekstu czy arkuszach kalkulacyjnych, swobodnie korzysta z programów graficznych, nie jest mu obcy świat mediów i Internetu, swobodnie realizuje lub nadzoruje procesy marketingowe.

Nauka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej w Technikum Reklamy umożliwia:

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego  i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach
 • uzyskanie tytułu technika  reklamy, potwierdzonego zdobyciem świadectwa kwalifikacji: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego oraz  PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
 • kontakt ze specjalistami z branży reklamowej; w naszym gronie znajdują się autorzy i recenzenci współpracujący z CKE, a także arbiter Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie egzaminów zawodowych

Możliwości zatrudnienia
Absolwent Technikum Reklamy naszej szkoły może znaleźć zatrudnienie i stać się specjalistą w lokalnych firmach, agencjach reklamowych jak również światowych korporacjach, osoba taka może pracować m.in. w:

 • dziale obsługi klienta
 • dziale marketingu i reklamy
 • dziale kreatywnym
 • dziale handlowym
 • dziale produkcji

Absolwent tego kierunku może także z powodzeniem prowadzić własne studio reklamy, agencję reklamową, odpowiadając na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów branży reklamowej.

Predyspozycje
Technik reklamy to osoba charyzmatyczna, dynamiczna, otwarta, którą wyróżnia:

 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • kreatywność, zmysł estetyczny
 • abstrakcyjność myślenia
 • swoboda formułowania wypowiedzi
 • samodzielność, przebojowość
 • umiejętności organizacyjne, marketingowe

Dzisiejszy świat począwszy od mediów przez reklamę i gospodarkę aż po życie codzienne w coraz większym stopniu bazuje na obrazie. Rynek potrzebuje wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą umieli te obrazy (zarówno statyczne w postaci zdjęć jak i ruchome w postaci filmów) stworzyć i poddać profesjonalnej postprodukcji. Rozwijający się segment sprzedaży zdalnej wymusza wysoką jakość zdjęć i multimediów bo to one decydują o decyzji klienta.

Mając na względzie te trendy uruchomiliśmy kierunek kształcący techników fotografii i multimediów.

Charakterystyka zawodu

Technik fotografii i multimediów to kierunek dla ludzi których pasjonuje utrwalanie rzeczywistości w postaci zdjęć i filmów. Jeśli jesteś wrażliwy na piękno otaczającego świata, dostrzegasz jego kolory, umiesz dostrzec urok światła, ale i cienia to dołącz do nas! Dla absolwentów tego kierunku po zdobyciu wiedzy o technicznych aspektach wielu dziedzin fotografii, poznaniu praktycznych zagadnień związanych z pracą w studio fotograficznym i plenerze, przyswojeniu metod obróbki, retuszu czy fotomontażu oraz opanowaniu obsługi sprzętu fotograficznego z pewnością znajdzie się miejsce na rynku pracy. Mogą podjąć pracę jako fotografowie, filmowcy, współpracownicy agencji reklamowych i interaktywnych, podwykonawcy działów marektingu a także mediów. Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • przystąpienie do egzaminu
 • maturalnego i po jego zdaniu
 • kontynuowanie nauki na studiach
 • zdobycie tytuły technika fotografii i multimediów

Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo uzyskania kwalifikacji. Mając zaliczone wszystkie egzaminy potwierdzające zdobycie wymaganych kwalifikacji w zawodzie oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej uczeń otrzymuje dyplom technika.

Wybierając ten kierunek będziesz mieć możliwość:

 • pracy na profesjonalnym sprzęcie foto
 • postprodukcji w dobrze wyposażonej pracowni na uznanym oprogramowaniu Adobe
 • nauki pod kierunkiem kadry dla której te zagadnienia to praca ale i pasja

 • udziału w konkursach i wystawach

 • tworzenia własnego portfolio

 • pracy w studio, wnętrzach i plenerze

 • współpracy z zapraszanymi gośćmi – profesjonalistami z branży

 • no i oczywiście doskonałej zabawy podczas zajęć bo fotografia to wielka przygoda!

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci naszego Technikum mogą podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku. Umiejętności zdobyte w szkole mogą być rozwijane na studiach licencjackich lub magisterskich a także kursach fotograficznych i filmowych .

Charakterystyka zawodu

Technik budownictwa to osoba, która organizuje i kontroluje roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu budowy i stanem surowym. Potrafi zorganizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności. Sporządza kosztorysy i potrafi kompletować dokumentację przetargową. Jest profesjonalistą w zakresie wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich. Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika budownictwa
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje: BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich BUD.14. oraz Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

Możliwości zatrudnienia
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa może podejmować pracę:

 • w przedsiębiorstwach o każdym profilu działalności budowlanej,
 • w pracowniach projektowych, jako asystent projektu,
 • na budowach jako koordynator robót budowlanych i instalacyjnych,
 • na budowach jako zbrojarz-betoniarz,
 • w pracowniach kosztorysowych,
 • w laboratoriach materiałów budowlanych,
 • w zakładach produkcji prefabrykatów,
 • w przedsiębiorstwach handlowych branży budowlanej (z uwagi na znajomość różnorodności i właściwości materiałów budowlanych)

Ponadto z uwagi na szeroki zakres zagadnień tematycznych i z zakresu przedsiębiorczości, odbyciu szeregu praktyk i zajęć praktycznych w biurach projektowych i przedsiębiorstwach budowlanych o różnym charakterze, absolwent technikum budowlanego jest w pełni przygotowany do prowadzenia własnej firmy.

Kończąc naszą szkołę, absolwent tego technikum może kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych: na wydziale budownictwa lądowego i wodnego, wydziale architektury, geodezji. Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki kierunkowej, a następnie zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane, absolwent może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jako kierownik budowy czy projektant. Wg nowelizacji ustawy „Prawo Budowlane”, technik budownictwa może ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.

Charakterystyka zawodu
Technik organizacji turystyki to kierunek stworzony dla ludzi interesujacych się światem, marzących o spełnianiu swoich i innych marzeń o podróżach. Absolwent tego kierunku przygotowywuje, sprzedaje, realizuje, rozlicza imprezy i usługi turystycznyczne. Zna różnorakie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata, a w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego wykazuje się profesjonalną obsługą klienta. Potrafi planować trasy podóży i dokonywać niezbędnych rezerwacji. Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • uzyskanie świadectw potwierdzajacych kwalifikacje: HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych oraz HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach
 • zdobycie tytuły technika organizacji turystyki

Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo uzyskania kwalifikacji. Mając zaliczone wszystkie egzaminy potwierdzające zdobycie wymaganych kwalifikacji w zawodzie oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej uczeń otrzymuje dyplom technika.    

 Absolwent Technikum Organizacji Turystyki może podjąć pracę w:

 • biurach podróży,
 • agencjach turystycznych,
 • punktach informacji turystycznej,
 • obiektach noclegowych,
 • organach administracji rządowej i samorządowej, zajmujacej sie organizacją i promocją turystyki danego regionu,
 • podjąć własną działalnosć gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Możliwości dalszego kształcenia
Absolwenci naszego Technikum mogą podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku. Umiejętności zdobyte w szkole mogą być rozwijane na studiach licencjackich lub magisterskich.

Charakterystyka zawodu
Technik logistyk  to osoba, która umiejętnie planuje, organizuje, kontroluje i kieruje przemieszczaniem towarów od producenta do konsumenta. Potrafi  wykorzystywać informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej pomiędzy jej uczestnikami oraz dostarczać towar zgodnie z zamówieniem klienta pod wskazane miejsce i o wyznaczonym czasie. W celu optymalizacji kosztów dostawy towarów potrafi obsługiwać zamówienia i organizować transport, z wykorzystaniem właściwych systemów informatycznych.

Nauka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej w Technikum Logistyki umożliwia:

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego
 • uzyskanie tytułu technika logistyka, potwierdzonego zdobyciem świadectwa kwalifikacji: SPL.01. Obsługa magazynów SPL.04. Organizacja transportu

Możliwości zatrudnienia
Absolwent Technikum Logistyki naszej szkoły może znaleźć zatrudnienie i stać się specjalistą w lokalnych firmach specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej typu Amazon czy Raben Logistics Polska, jak również w przedsiębiorstwach działających w branżach przemysłowych, budowlanych, handlowych i usług IT. Po ukończeniu Technikum Logistyki nasz absolwent potrafi :

 • określać zadania logistyczne
 • planować  i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową
 • zarządzać zapasami;
 • zarządzać gospodarką odpadami.
 • obliczać koszty usług logistycznych
 • stosować procedury systemu jakości w realizacji usług logistycznych
 • posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych.

Predyspozycje
Technik Logistyk to osoba charyzmatyczna, dynamiczna i otwarta, którą wyróżnia:

 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • swoboda formułowania wypowiedzi,
 • samodzielność i przebojowość,
 • umiejętność  podejmowania szybkich decyzji,
 • podzielność uwagi i analityczne myślenie,
 • umiejętności organizacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć uczenia się języków obcych.

Możliwości dalszego kształcenia
Absolwent naszej szkoły po uzyskaniu dwóch kwalifikacji zawodowych i zdaniu egzaminu maturalnego może w dalszym ciągu rozwijać się, podejmując naukę na studiach wyższych.

Szkoła branżowa I stopnia kształci uczniów w większości zawodów jakie występują na terenie powiatu limanowskiego oraz okolic.

Naukę prowadzimy w następujących oddziałach klasowych:

 • sprzedawca,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • klasy wielozawodowe – murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz samochodowy, cukiernik, przetwórca mięsa i inne zawody – pełny wykaz dostępny jest w sekretariacie szkoły

 Branżowa szkoła I stopnia umożliwia otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci są przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia.

Uczniowie szkoły branżowej  mają zagwarantowane bezpłatne korzystanie z podręczników!

Kandydaci do szkoły branżowej powinni posiadać aktualne badania lekarskie (profilaktyczne) oraz przejść dodatkowe, specjalistyczne badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych (w wybranych zawodach).

Podanie o przyjęcie do Technikum

Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia

Więcej informacji znajdziesz na naszym profilu Facebook