„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.”

W dniu 9 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania przez zgromadzonych uczniów i nauczycieli Hymnu Narodowego. Mottem uroczystości były słowa: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.”

W czasie montażu słowno muzycznego wróciliśmy do burzliwych i tragicznych wydarzeń czasów zaborów: kolejne zrywy narodowowyzwoleńcze, germanizacja, rusyfikacja i niesłabnący opór Polaków.  Tragizm naszych rodaków walczących przeciwko sobie na frontach I wojny, przypomniały słowa  „Rozdzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż –w dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz.” W przedstawieniu znalazła się również scenka w której młodzież próbowała odpowiedzieć na pytanie wyjaśnić czym jest współczesny patriotyzm. Podsumowaniem występu były słowa utworu „Kocham Cię Polsko”.

Tradycją uroczystości szkolnych w „Tischnerze” stały się piękne i starannie przygotowane występy muzyczne. Tak było także i tym razem. Wzruszająco zabrzmiał utwór „Nie ma, nie ma Ciebie”, marszowo wybrzmiała ”Szara Piechota” (brawurowo zaśpiewana przez uczniów klasy trzeciej Technikum Budowlanego), na zakończenie wysłuchaliśmy piosenki „Kocham wolność”.

Co szczególnie cieszy wśród wykonawców, którzy przygotowali występ oprócz uczniów klas starszych znaleźli się również uczniowie klas pierwszych zarówno Technikum jak i Szkoły Branżowej.

Dopełnieniem szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości był zorganizowana przez Samorząd akcja „Biało czerwony Tischner” oraz muzyka patriotyczna i legionowa rozlegająca się z głośników na przerwach międzylekcyjnych.

Po zakończeniu programu artystycznego głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Libura.

Akademia została przygotowana przez Panią Barbarę Jabłońską, a oprawa muzyczna i wokalna zostały przygotowane przez Panią Marzenę Bartosz.