Nagrody

Laureat VII edycji konkursu SAPERE AUSO 2016

Otrzymaliśmy Nagrodę Jakości Nauczania Sapere Auso 2016 i  tym samym jesteśmy w gronie 10 małopolskich  placówek edukacyjnych  nagrodzonych w konkursie. Statuetkę Sapere Auso 2016 odebrał również m.in Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Technikum Łączności w Krakowie.

Nagroda Jakości Nauczania przyznawana jest corocznie przez Komisję Główną Małopolskiej Fundacji Stypendialnej i Małopolskiego Programu Stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, edukacyjne i wychowawcze.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Marszałka Województwa Małopolskiego, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Miasta Krakowa, Polskiej Akademii Umiejętności, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Prezes Zarządu Sapere Auso- Małopolskiej Fundacji Stypendialnej. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: szkoła wyższa, szkoła ponagimnazjalna, gimnazjum, instytucja kultury prowadząca działalność oświatowo-wychowawczą, klub sportowy prowadzący pracę szkoleniową z młodzieżą.