Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

1. 21 marca 2024 r.
2. 29 kwietnia 2024 r.
3. 30 kwietnia 2024 r.
4. 02 maja 2024 r.
5. 06 maja 2024 r.
6. 07 maja 2024 r.
7. 08 maja 2024 r.
8. 09 maja 2024 r.
9. 13 maja 2024 r
10. 31 maja 2024 r.