Zapytanie ofertowe - Wyjazd do Warszawy (PwC)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyjazdu  młodzieży do Warszawy  w ramach realizowanych wizyt zawodoznawczych

                      

Wyjazd w ramach projektu ,, Kompetentni uczniowie z Branży Administracyjno-Usługowej”realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje,

Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego,

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz plik

Wspierają nas: