Zapytania ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:


Zapytanie nr 1

Wyjazd w ramach projektu ,, Kompetentni uczniowie z Branży Administracyjno-Usługowej” realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów - SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik


Zapytanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyjazdu  młodzieży do Warszawy  w ramach realizowanych wizyt zawodoznawczych.                      

Wyjazd w ramach projektu ,, Kompetentni uczniowie z Branży Administracyjno-Usługowej” realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów - SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik


Wspierają nas: