Uczniowie Tischnera w Sewilli

W najbliższy weekend grupa uczniów uczących się w Technikum Obsługi Turystycznej ZSOiZ im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej rozpocznie miesięczną praktykę zawodową w hiszpańskiej Sewilli, w ramach projektu „ICH WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – ICH SUKCES”. Całe przedsięwzięcie związane z zagranicznymi praktykami naszych uczniów realizowane będzie do 2020 roku dzięki dofinansowaniu z unijnego programu Erasmus+ KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Nasi uczniowie realizować będą czterotygodniowe praktyki w hotelach, biurach i innych punktach turystycznych. Celem udziału w zagranicznych praktykach zawodowych jest zwiększenie wśród uczniów ich kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych, dzięki czemu będą oni mogli efektywniej weryfikować w praktyce swoją wiedzę teoretyczną poznawaną w szkole. Oprócz umiejętności praktycznych uczniowie nauczą się przestrzegać zasad kultury i etyki,  przewidywać skutki podejmowanych działań, radzić sobie ze stresem, jak także ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania.

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu  nabędą nowe umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego (słownictwo branżowe) oraz hiszpańskiego. Poprawią swoje przystosowanie do środowiska wielokulturowego, nabędą umiejętność współpracy i rozwiązywania nieporozumień, a co za tym idzie - bezkonfliktowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Wyjazd do Sewilli to nie tylko szansa dla naszych uczniów na ich rozwój zawodowy, ale także niepowtarzalna okazja, aby wzmocnić kompetencje międzykulturowe (udział w projekcie poprzez jego program kulturowy pozwoli na poznanie historii, zabytków i dziedzictwa kulturowego Hiszpanii) oraz wyrobienie w nich świadomości obywatelstwa UE i wynikających z tego konsekwencji.

Pełna fotorelacja z miesięcznego pobytu w Sewilli dostępna będzie od 03.02. na szkolnej stronie internetowej, naszym szkolnym Facebook'u  oraz Instagramie.

Wspierają nas: