„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy”

27 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych technikum. Uroczystość miała podniosły, refleksyjny ale momentami zabawny charakter.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor Maria Szkarłat nawiązała do drogi jaką przebyli uczniowie: od przestraszonych pierwszoklasistów do poważnych absolwentów, wspominała szkolne sukcesy oraz problemy z którymi trzeba było się w ostatnich latach borykać jak na przykład zdalne nauczanie. Szczególne serdeczne słowa skierowała do rodziców absolwentów, dziękując im za trud włożony w wychowanie oraz za współpracę i różnoraką pomoc na jaką szkoła zawsze mogła z ich strony liczyć. Wicedyrektor Robert Sajdak w swoim przemówieniu odniósł się do realiów współczesnego świata, w który już jako osoby dorosłe wkraczają absolwenci (nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja, wojna tuż za naszą wschodnią granicą), mówił o perspektywach i akcentował, że jedyne ograniczenia znajdują się tylko w głowach i sercach młodych ludzi, życiowy sukces zależy tylko od nich samych. Zabrzmiały kolejne podziękowania dla rodziców, jako współautorów sukcesów absolwentów szkoły. Duża część przemówienia została poświęcona na wymienienie licznych sukcesów tegorocznych absolwentów: finaliści, laureaci wielu olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodów, lista sukcesów robi wrażenie. W czasie wręczania wyróżnień za szczególne osiągnięcia słowa gratulacji i podziękowań kierowane były także do zgromadzonych rodziców. Na zakończenie absolwenci otrzymali od swoich młodszych kolegów drobne upominki razem z życzeniami powodzenia na nadchodzącym egzaminie maturalnym oraz w dorosłym już „poza szkolnym życiu”. Po uroczystości rodzice spotkali się z dyrekcją i nauczycielami na słodkim poczęstunku by raz jeszcze porozmawiać i podsumować minione cztery lata współpracy, sukcesów ale też ciężkich wyzwań okresu pandemii i zdalnego nauczania. Część oficjalną przygotowali uczniowie klas czwartych technikum po szkole podstawowej razem z wychowawcami a o oprawę muzyczną zadbał jak zawsze szkolny zespół „Tischners Band”.


Wspierają nas: