Dawid Wydra zwycięzcą finału ogólnopolskiej II Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym.

Finał odbył się 26 kwietnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Organizatorem olimpiady jest Starosta Stalowowolski, współorganizatorami – szkoły uczestniczące w olimpiadzie, zaś koordynatorem organizacyjnym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

W finale udział wzięli uczniowie z 13 szkół, m.in. z Inowrocławia, Lublina, Poznania, Rzeszowa i Włocławka. Uczniowie musieli się wykazać wiedzą z Prawa budowlanego, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Celem olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o prawie budowlanym jako jednego z najważniejszych regulacji prawnych z zakresu procesu inwestycyjnego.

Patronat honorowy Olimpiady objęli m.in. Minister Edukacji i Nauki, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Podkarpacki, Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska.

Olimpiada przebiegała w trzech etapach. W etapie szkolnym uczestniczyło 1049 uczniów z 52 szkół, z 15. województw. Do drugiego etapu na szczeblu czterech okręgów awansowało 244 uczniów, zaś do finału ogólnopolskiego Jury Olimpiady dopuściło 28 uczniów. Finaliści i laureaci olimpiady są przyjmowani na studia z pominięciem procesu rekrutacji w kolejnym roku akademickim na Politechnikę Białostocką i Politechnikę Lubelską.

Zwycięzcą Olimpiady i laureatem 1 miejsca został Dawid Wydra z klasy 3tb. Gratulujemy! Dawid otrzymał zaświadczenie oraz nagrodę rzeczową.

Opiekunami Dawida byli  panowie Paweł Marek i Seweryn Szewczyk. Zaświadczenia, podziękowania, nagrody i upominki wręczali: Janusz Zarzeczny – Starosta Stalowowolski oraz dr hab. Anna Ostańska – profesor Politechniku Lubelskiej – przewodnicząca Komitetu Głównego olimpiady.


Wspierają nas: