Zapytanie ofertowe - Kurs uproszczone formy ewidencji ksiegowej

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie  kursu o nazwie:

                       ,, Kurs uproszczone formy ewidencji księgowej”

Szkolenie w ramach projektu ,, Kompetentni uczniowie z Branży Administracyjno-Usługowej” realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje,

Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego,

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów - SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz plik

Wspierają nas: