WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wchodzi w życie z dniem 29 marca) zawiadamiam, że:

1. zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników (zatrudnionych u pracodawców) - zostają czasowo zawieszone do dnia 11 kwietnia 2021 r.,

2. zajęcia praktyczne dla uczniów Technikum (realizowane stacjonarnie) zostają zawieszone do odwołania,

3. konsultacje dla klas maturalnych, w dalszym ciągu mogą odbywać się na terenie szkoły. 

Z poważaniem,

Robert Sajdak

Wspierają nas: