Warsztaty PricewaterhouseCoopers, PwC Advisory w Warszawie

W dniach 10-11 maja 2022r. klasa 3 Technikum Ekonomicznego w ramach projektu Funduszy Europejskich  ,, Kompetentni uczniowie z branży Administracyjno-Usługowej „ wzięła udział w warsztatach zawodoznawczych w Firmie PricewaterhouseCoopers, PwC Advisory w Warszawie. Program wizyty obejmował zapoznanie ze strukturą organizacyjną międzynarodowej firmy, z działalnością firmy w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz biznesowego. Podczas warsztatów uczniowie wysłuchali interesującego wykładu dotyczącego działalności firmy, analizowali wielorakie kwestie dotyczące audytu finansowego i rachunkowości, odpowiadali na pytania prelegenta z dziedziny finansów i ekonomii. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali wyjątkowe upominki.

Warsztaty ukazały naszym uczniom szereg możliwości w branży ekonomicznej, zapotrzebowanie na rynku pracy oraz zachęciły do nauki i pracy nad własnym rozwojem, które są kluczowe dla ich przyszłego życia zawodowego.

    Wspierają nas: