W finale OWiUHM

Kolejny sukces uczniów Tischnera!!! Aleksandra Bulanda z klasy 3TE została finalistką Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

W dniach 12 - 13 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie zorganizowano finał ogólnopolski  V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do finału zakwalifikowało się 65 najlepszych w kraju uczniów z 41 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Głównym organizatorem Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, a współorganizatorem Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Aleksandra dzięki zwycięstwu została zwolniona z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Wspierają nas: