Uczeń klasy III TB Dawid Wydra finalistą II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym.

Organizatorem olimpiady jest Starosta Stalowowolski, zaś Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli – koordynatorem organizacyjnym. Olimpiada jest jedynym w kraju konkursem z zakresu podstawowych przepisów prawa, regulujących proces inwestycyjno – budowlany, dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym z terenu całego kraju.

Aktualnie patronat honorowy nad olimpiadą objęło 16 podmiotów, w tym Minister Edukacji i Nauki, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Podkarpacki, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz izby okręgowe: Podkarpacka, Łódzka, Dolnośląska, Pomorska, Lubelska, Opolska oraz Politechniki: Świętokrzyska, Łódzka, Śląska w Gliwicach, Krakowska, Wrocławska.

Dawid uzyskał prawo zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na studia w Politechnice Lubelskiej i Politechnice Białostockiej. Finał ogólnopolski odbędzie się w Stalowej Woli w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

Przypomnijmy, iż Dawid jest ubiegłorocznym laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych a w tym roku w „ekipie Tischnera” będzie walczył w warszawskim finale o ten tytuł. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.


Wspierają nas: