Konkurs historyczny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO Z OKAZJI 100 LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

1. Organizatorzy – nauczyciele historii: Barbara Jabłońska, Michał Jaworski.

2. Cele konkursu: - pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny - kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę - zwrócenie uwagi na rolę, jaką odegrali Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski i Roman Dmowski w walce o wolną Polskę - rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach - zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.
Adresaci: - uczniowie klas Technikum i Szkoły Branżowej ZSOiZ im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.

3.Konkurs ma dwie formy:
 Przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości 11 listopada 1918 oraz prowadzonych walkach o granice państwa polskiego.
Należy przedstawić jedno wybrane wydarzenie:
– 11 listopada 1918 r. – Józef Piłsudski – współtwórca niepodległej Polski. – Ignacy Paderewski - pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, Roman Dmowski mąż stanu i polityk. – Powstania Śląskie. – Powstanie Wielkopolskie. – Wojna Polski z Rosją sowiecką. – Walki o Lwów.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

Kryteria oceny pracy: - zgodność z tematem konkursu - jakość wykonania - oryginalność - stopień trudności wykonania – samodzielność.
Test wiedzy dotyczący wydarzeń związanych z: odzyskaniem niepodległości i kształtowaniem władz niepodległej Rzeczpospolitej, walka o granice w latach 1918-1921. Wszystkie pytania zgodne są z programem nauczania historii w szkole średniej.

Termin składania opisanych prac plastycznych (imię, nazwisko, klasa i tytuł pracy) do 26 października 2018. Chętni do udziału w teście wiedzy muszą zgłosić się do nauczycieli historii do 21 września 2018. Po ustaleniu liczby osób biorących udział w teście określony zostanie termin samego testu.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej akademii z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Wspierają nas: