Komunikaty - Koronawirus SARS-CoV-2

W tym miejscu znajdziesz bieżące informacje dotyczące organizacji kształcenia w ZSOiZ im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej

26 czerwca 2020 r.

Informujemy, że od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku tj. od 29 czerwca uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy, w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

19 maja 2020 r.

Zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r. https://www.gov.pl/attachment/...

31 marca 2020 r.

W związku z wieloma pytania dotyczącymi realizacji zajęć praktycznych uczniów będących pracownikami młodocianymi (uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia) informujemy, że zgodnie z

Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e  ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568) pracodawcy  mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.


23 marca 2020 r.; godz. 20:00

Wprowadzamy dyżury nauczycieli. Ze względu na bezpieczeństwo, będą one miały charakter zdalny. W tym celu zamieszczamy dane kontaktowe.
Poniżej znajdują się adresy e-mail wszystkich pracowników szkoły. 

Anna Bałazińska abalazinska@tischner.limanowa.edu.pl  
Marzena Bartosz  mbartosz@tischner.limanowa.edu.pl
Aneta Borowiec aborowiec@tischner.limanowa.edu.pl
Łukasz Bukowiec lbukowiec@tischner.limanowa.edu.pl
Paulina Bukowiec pbukowiec@tischner.limanowa.edu.pl
Krzysztof Bulanda kbulanda@tischner.limanowa.edu.pl
Lukasz Chełmecki lchelmecki@tischner.limanowa.edu.pl
Beata Darowska bdarowska@tischner.limanowa.edu.pl
Agata Dąbrowa adabrowa@tischner.limanowa.edu.pl
Małgorzata Dębska mdebska@tischner.limanowa.edu.pl
Agnieszka Dutka adutka@tischner.limanowa.edu.pl
Aneta Frączek afraczek@tischner.limanowa.edu.pl
Ewa Górszczyk egorszczyk@tischner.limanowa.edu.pl
Krzysztof Grzyb krzyb@tischner.limanowa.edu.pl
Alicja Hałapa ahalapa@tischner.limanowa.edu.pl
Barbara Jabłońska bjablonska@tischner.limanowa.edu.pl
Lukasz Jasica ljasica@tischner.limanowa.edu.pl
Michał Jaworski mjaworski@tischner.limanowa.edu.pl
Tomasz Kaleta informatyka@tischner.limanowa.edu.pl
Jakub Kasiński jkasinski@tischner.limanowa.edu.pl
Angelika Kasprzycka-Ranosz akasprzyckaranosz@tischner.limanowa.edu.pl
Małgorzata Kogutowicz mkogutowicz@tischner.limanowa.edu.pl
Larysa Kokoszka lkokoszka@tischner.limanowa.edu.pl
Marta Koza mkoza@tischner.limanowa.edu.pl
Małgorzata Kozielec mkozielec@tischner.limanowa.edu.pl
Radosław Kulewicz rkulewicz@tischner.limanowa.edu.pl
Aneta Leśniak-Święch alesniak@tischner.limanowa.edu.pl
Jolanta Libura jlibura@tischner.limanowa.edu.pl
Lucyna Liszka-Szot lliszka@tischner.limanowa.edu.pl
Paweł Mamala pmamala@tischner.limanowa.edu.pl
Paweł Marek pmarek@tischner.limanowa.edu.pl
Dorota Nidecka dnidecka@tischner.limanowa.edu.pl
Aneta Pankowska apankowska@tischner.limanowa.edu.pl
Bernadeta Pazdur-Michałek bpazdur@tischner.limanowa.edu.pl
Albert Pociecha apociecha@tischner.limanowa.edu.pl
Krzysztof Polak kpolak@tischner.limanowa.edu.pl
Gabriela Sajdak gsajdak@tischner.limanowa.edu.pl
Robert Sajdak  rsajdak@tischner.limanowa.edu.pl
Wioleta Setlak-Wojtas wsetlak@tischner.limanowa.edu.pl
Piotr Siciarz psiciarz@tischner.limanowa.edu.pl
Jadwiga Stanisz jstanisz@tischner.limanowa.edu.pl
Seweryn Szewczyk sszewczyk@tischner.limanowa.edu.pl
Dagmara Szkarłat dszkarlat@tischner.limanowa.edu.pl
Joanna Waligóra jwaligora@tischner.limanowa.edu.pl
Iwona Wójcik iwojcik@tischner.limanowa.edu.pl
Monika Wolak mwolak@tischner.limanowa.edu.pl


19 marca 2020 r., godz. 12:00

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Informujemy, że pedagodzy i psycholog szkolny są do Waszej dyspozycji. Gdyby zaistniała taka potrzeba służą pomocą, wsparciem i rozmową.  Kontakt przez e-dziennik. W pilnych przypadkach można także dzwonić – prosimy o pozostawienie numeru telefonu w e-dzienniku. Można również kontaktować się przez sekretariat szkoły.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco strony internetowej szkoły lub profilu facebooka, na których będziemy udostępniać  ciekawe i pomocne artykuły/strony/posty.


16 marca 2020 r., godz. 18:20

Od jutra rozpoczynają się lekcje on-line na szkolnej platformie. Adres: https://e-learning.tischner.li...

Uwaga: każdy uczeń posiada konto. Kto nie pamięta hasła dostępu proszony jest o e-maila do pana Tomasza Kalety.

15 marca 2020 r., godz. 21:00

Drodzy Uczniowie,

Pod adresem www.gov.pl/zdalnelekcje znajdziecie materiały przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dotyczą one obszaru zajęć ogólnokształcących.
Jutro otrzymacie informacje w dzienniku elektronicznym, w jaki sposób będzie wyglądać nauka w najbliższym czasie.
Życzymy zdrówka! Dbajcie o siebie i bliskich. 

Pamiętajcie: odpowiedzialność przede wszystkim!


13 marca 2020 r., godz. 17:30

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy.

W związku z zaistniałą sytuacją apelujemy o:
1) zaprzestanie przemieszczania się bez istotnej potrzeby - czas zawieszenia zajęć szkolnych ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, właśnie przez pozostawanie w miejscu zamieszkania,
2) aktywny udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na odległość - będą one miały różnoraki charakter (np. e-mailing, platforma Moodle, FB, dziennik Librus, itd.); najwyższym priorytetem objęta jest sytuacja dydaktyczna uczniów klas czwartych przystępujących do egzaminu maturalnego (w zakresie przedmiotów maturalnych) oraz uczniów klas przystępujących do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2020 (w zakresie przedmiotów zawodowych);
3) zwolnienie pracowników młodocianych z zajęć praktycznych - więcej informacji na ten temat znajduje się w komunikacie z godz. 15:00.

Przypominamy, że w przypadku zaobserwowania charakterystycznych objawów (tj. gorączka, kaszel, bóle mięśni, zmęczenie, duszności) nie wolno zgłaszać się osobiście  do przychodni medycznej. Należy skontaktować się telefonicznie z bezpłatną infolinią: 800 190 590

13 marca 2020 r., godz. 17:30

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie nauczania na odległość znajdziesz TUTAJ

13 marca 2020 r. , godz. 15:00

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych (Uczniowie szkół branżowych I stopnia)

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji tematu.Wspierają nas: