Komunikaty COVID

Informacje związane z nauczaniem zdalnym w okresie od 30 listopada.

1. We wskazanym okresie kontynuujemy naukę zdalną (wszystkie klasy).

2. Uczniowie Technikum realizują praktyki w formie wirtualnej.

3. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

4. Klasy TB realizują zajęcia na warsztatach w formie stacjonarnej.

Pozostałe klasy Technikum zostaną powiadomione przez wychowawców o ewentualnych zajęciach praktycznych realizowanych w trybie stacjonarnym.

 


Wspierają nas: