Jakość przede wszystkim - PERSPEKTYWY 2020

Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY po raz kolejny opublikowała Ranking Techników 2020. Już po raz szósty z rzędu nasze Technikum znalazło się w gronie 100 najlepszych szkół w Polsce. Tym razem zostaliśmy sklasyfikowani na 68 miejscu w kraju i 11 miejscu w Małopolsce.

                          

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, szkoły zostały ocenione za pomocą następujących kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. 

Dyrekcja gratuluje zeszłorocznym Absolwentom zaangażowania i wytrwałości w nauce, a nauczycielom Zespołu Szkół dziękuje za pokłady cierpliwości, życzliwości i zrozumienia w pracy z uczniami.

Wspierają nas: