Informacje dotyczące egzaminów zawodowych

UWAGA!!! Najważniejsze informacje dotyczące egzaminów w styczniu 2022 r.

I. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2022 r. (Formuła 2017 - kwalifikacje dwuliterowe) :

II. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym w sesji styczeń/luty 2022 r. (Formuła 2019 - kwalifikacje trzyliterowe) :

III. Zasady przystępowania:

  • na egzamin należy przybyć minimum 30 minut przed egzaminem (w przypadku egzaminu pisemnego zdawanego na sali gimnastycznej - 45-60 minut),
  • w egzaminie mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, nie zamieszkujące z osobami zakażonymi COVID-19, nie przebywające na kwarantannie,
  • na egzamin należy przynieść długopisy z czarnym atramentem oraz dowód tożsamości ze zdjęciem,
  • na terenie szkoły należy przestrzegać wszystkich zaleceń epidemiologicznych: dystans społeczny (1,5 metra), obowiązkowo założona maseczka (w trakcie przebywania w przestrzeniach wspólnych oraz w momencie bliższego kontaktu z inną osobą (np. podczas kontaktu z członkiem zespołu nadzorującego), obowiązkowa dezynfekcja rąk podczas wchodzenia do szkoły i sali egzaminacyjnej, zakaz pożyczania sprzętów od innych.

Szczegółowe zasady sanitarno-epidemiologiczne: ZASADY


UWAGA: artykuł może być aktualizowany 

Wspierają nas: