Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2020 roku po wszystkich sesjach

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała informację o zdawalności tegorocznych matur.

Nasza szkoła osiągnęła najwyższą zdawalność w mieście Limanowa w kategorii technikum.


Serdecznie gratulujemy wszystkim Absolwentom i Nauczycielom!!!

Wspierają nas: