II Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny „Z mitologią za pan brat”

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.ks.prof.Józefa Tischnera w Limanowej serdecznie zapraszają na II Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny „Z mitologią za pan brat”.


Podstawa programowa z języka polskiego zakłada zapoznanie uczniów z tekstami reprezentatywnymi dla źródeł kultury europejskiej, do których niewątpliwie należy zaliczyć mity. Dzięki mitom uczniowie rozbudzają swoje zainteresowania kulturą śródziemnomorską, poznają starożytny świat greckich bogów i bohaterów, a także rozwijają wyobraźnię. Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy mitologicznej niezbędnej w trakcie dalszego kształcenia oraz mobilizowanie ich do podejmowania dodatkowych zadań edukacyjnych. 

Do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym "Z mitologią za pan brat" zapraszamy uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum z całego powiatu limanowskiego.


Do pobrania: Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia

Wspierają nas: