Egzamin zawodowy ZIMA 2023

Egzaminy zawodowe rozpoczną się od dnia 09 stycznia 2023 r. Szczegółowe harmonogramy znajdują się do wglądu w gablotach obok sekretariatu.

Wyposażenie/materiały, które można przynieść ze sobą:

1. część pisemna: kalkulator prosty, długopis z czarnym atramentem,
2. część praktyczna: Komunikat o pomocach-cz.praktyczna - PP2019.pdf (cke.gov.pl)

Ponadto każdy uczeń powinien posiadać dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty) ze zdjęciem.

Wszystkim Zdającym życzymy powodzenia!


UWAGA!!!

W pierwszym dniu egzaminów tj. 09 stycznia w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
Wspierają nas: