Coś się kończy i coś zaczyna....

Dziś mija 24 miesiące odkąd zaczęliśmy realizować projekt "NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE - ICH SUKCES" w ramach programu Erasmus+.

Zespół Szkół od lat realizuje swoje działania za pomocą projektów dofinansowanych z funduszy UE. Od początku były to projekty skierowane na uczniów i spełniające ich potrzeby. Dzięki takim projektom, jak "Szansa na Przyszłość" czy "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", nasi uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności językowe i matematyczne oraz poszerzać kompetencje zawodowe poprzez udział w przeróżnych kursach. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom współczesnego rynku pracy oraz oczekiwaniom młodzieży uczącej się, wiemy jak konieczne jest nieustanne pozyskiwanie nowych kompetencji w dziedzinie pracy z młodzieżą i technik motywacyjnych. Ten cel został osiągnięty dzięki udziałowi czterech nauczycielek języków obcych w szkoleniach na temat kreatywnych metod nauczania, realizowanych w Anglii i Niemczech w ramach szkolnego projektu "NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE - ICH SUKCES", dofinansowanego z unijnych środków z programu Erasmus+.

Ciągły rozwój interpersonalny i zawodowy nauczycieli, pociąga za sobą chęć pokazania uczniom, jak ważne jest nieustanne dążenie do wyznaczonych celów i umiejętne prowadzenie ścieżki kariery. Dlatego też mamy nadzieję na realizację kolejnego projektu w ramach programu Erasmus+, podczas którego nasi uczniowie mieliby możliwość sprawdzenia na praktykach za granicą swoich umiejętności i kompetencji zawodowych poznanych w szkole.


Wspierają nas: