Aleksandra Woźniak ponownie finalistką Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich

Już po raz trzeci w swojej karierze Aleksandra Woźniak z klasy o profilu technik rachunkowości zdobyła tytuł finalistki Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich.

W dniach 15 – 16 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół nr 8 im. St. Staszica w Szczecinie zorganizowano finał ogólnopolski VIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich. Do finału zakwalifikowało się 64 najlepszych w kraju uczniów z 42 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. 

Od tego roku Olimpiada została objęta Patronatem Naukowym przez Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, natomiast Patronat Honorowy nad tegorocznym finałem pełnił Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek.

W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna, w której finaliści rozwiązywali najpierw test w języku polskim oraz w języku angielskim. Następnie uczestnicy wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. Wiele pytań dotyczyło hasła tegorocznej Olimpiady, które brzmiało: „Funkcjonowanie gospodarki w dobie kryzysu energetycznego”.

Jedną z finalistek została Ola, która w trakcie czteroletniego pobytu w Tischnerze zdążyła już zdobyć kilka razy tytuł finalistki, a także laureatki wielu olimpiad o profilu ekonomicznym. Dzięki swoim sukcesom Aleksandra jest zwolniona z części pisemnej egzaminu zawodowego, a także posiada już kilka indeksów na renomowane uczelnie wyższe, m.in. Uniwersytet Warszawski.

Wspierają nas: